Koncepto reklamní agentura a grafické studio – Brno

Strategie pro Brno

Klient
Statutární město Brno
Realizace
01/2021 - 07/2021
Služby

zpracování strategického dokumentu

Pod vedením Kanceláře marketingu a cestovního ruchu jsme zpracovali Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025. Dokument představuje vizi, strategické cíle, priority a zejména akční plán pro rozvoj cestovního ruchu v následujících pěti letech. Jak píšeme hned v úvodu – stojíme na křižovatce, kde se nám otevírají příležitosti, jaké se jen tak opakovat nebudou.

Koncepto reklamní agentura a grafické studio – Brno

Brno má našlápnuto

V období let 2016–2020 se Brno stalo mezi turistickými destinacemi fenoménem. Stačí se rozhlédnout, projít se ulicemi města. Jsme svědky dynamického rozvoje a v nejbližších let dojde k dokončení řady dalších důležitých infrastrukturních staveb: autobusové nádraží Zvonařka spojí tramvaj s hlavním nádražím, zmizí OD Tesco s přilehlým nevábným okolím, sto let diskutovaná výstavba nového hlavního nádraží bude součástí městské čtvrti nové generace – čtvrti Trnitá, plynule se projedeme po okruhu v Žabovřeskách a Tomkově náměstí, promění se areál bývalé Zbrojovky, nábřeží brněnských řek Svratky a Svitavy atd.

Koncepto reklamní agentura a grafické studio – Brno

Po Covidu bude vše jinak

V tomto tvrzení máme jistotu. Jestliže se cíle stanovené předchozím Programem podařilo dalece překonat, v nové verzi si klademe za cíl návštěvnost města Brna alespoň dorovnat na před-pandemické hodnoty. Zda je to cíl reálný, ukáže čas. V každém případě období krizí dává více než dobrý důvod k nastartování aktivní spolupráce mezi subjekty v cestovním ruchu, mezi podnikateli a samosprávou města, v neposlední řadě pak zefektivnit procesy řízení destinace. Právě tato témata naplňují velkou část akčního plánu zpracovaného Programu.

Strategie nevzniká (jen) u stolu

Tvorbě vlastního Programu předcházelo zpracování rozsáhlé analýzy dodané Institutem turismu agentury Czechtourism, která byla klíčovým podkladem pro náš autorský tým. Jen jsme se s jásotem pustili do práce, nastal tvrdý lockdown. Setkání pracovních skupin stejně jako bezpočet porad Koncepto – Kancelář marketingu probíhalo hlavně zpočátku pouze on-line.

Zásadní pro nás byly také strukturované rozhovory s hlavními aktéry cestovního ruchu a sada terénních šetření. Teprve pak jsme si mohli sednout ke klávesnici a za jarních nocí kompletovat fakta, formulovat vize a strategické cíle.

Dokument jsme dokončovali spolu se startem další atypické turistické sezóny a opatrným rozvolňováním protiepidemických opatření. V reálném čase jsme viděli, že nejspíš ani majitel křišťálové koule by nebyl připraven na takový scénář. Zůstává viset palčivá otázka: “Potkají se cíle strategie vůbec někdy s realitou?”

Grafický koncept

Samostatnou kapitou tvorby Programu bylo i grafické a polygrafické zpracování finálních dokumentů, tedy Programu rozvoje CR a jeho manažerského shrnutí.

Koncepto reklamní agentura a grafické studio – Brno

Děkujeme kolegům

Zvláštní dík patří hlavním autorům Programu: Pavlu Pichlerovi a Michalu Burianovi s nimiž "pečeme" cestovní ruch pod hlavičkou platformy Travelbakers a pochopitelně všem zainteresovaným kolegyním z Kanceláře marketingu a cestovního ruchu města Brna a ostatním subjektům, za jejichž přispění dokument vznikal. 

Na stránkách KMCR také najdete Program ke stažení.

Koncepto Marketingová agentura a grafické studio - Travel Bakers

Další projekty

Případová studie
Jestli se vám zdá název konference cestovního ruchu trošku dlouhý, tak to se shodujeme. S devátým ročníkem organizátorům narostla křídla a...
Případová studie
Od doby, co je v České republice opět možné svobodně podnikat, se rodinná firma Účetnictví Hubáček stará o účetnictví podnikatelů a firem...
Případová studie
Značka Travel Bakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří poskytují služby městům, obcím a turistickým destinacím v oblasti...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný