Digital travel

Jsme kompetentní partner pro marketingové projekty v turismu a outdooru

Naše síla spočívá v propojení znalostí a vhledu do cestovního ruchu s praktickým know-how v oblasti designu a digitálního marketingu. Specializace na tento segment trhu přináší výsledky. Měřitelné, transparentní, významné.

Jedeme v tom od roku 1997!

Digitální cestovní ruch

Zkušenosti a kompetence v oblasti destinačního marketingu

Využíváme synergických efektů spolupráce napříč segmenty trhu

“Digitálnímu cestovnímu ruchu” se věnuji se stejnou vášní jako samotnému cestování.

Ing. Michael Pokorný
jednatel agentury Koncepto

Webové projekty

Zpracujeme optimální řešení rozsáhlého webu i jednoduché microsite respektující rozpočet i vytčenou marketingovou strategii, jeho obsah a konkrétní komunikační kanály.
Nezůstaneme jen u návrhu!

Podporujeme cestovní ruch v ČR