Strategický marketing

Poradenství a strategie

Když chcete identifikovat příležitosti a využít digitální marketing naplno.

Jako tým specialistů působíme v oblasti marketingu, designu a komunikace již řadu let. Našim klientům pomáháme identifikovat skryté či nevyužité příležitosti a následně dosáhnout jejich obchodních a strategických cílů zpracováním účinné strategie podřízené konkrétnímu zadání. Za naší prací stojí prokazatelné výsledky a desítky úspěšných projektů.

Koncepto, marketing a design, Poradenství a strategie

Svět digitálních technologií pádí nezadržitelně kupředu. Využít synergických efektů všech marketingových nástrojů je čím dál náročnější výzvou. S přihlédnutím k jedinečnosti každého klienta a specifikům jeho oboru navrhujeme řešení vypracovaná na míru jeho cílům, potřebám a reálným možnostem.

Poradenství na vysoké úrovni

Jakmile nakoukneme pod pokličku vašeho podnikání a naladíme se na frekvenci vaší firmy, pomůžeme vám identifikovat nové obchodní příležitosti a řídit změny. Jako plnokrevní podnikatelé a zakladatelé vlastních startupů máme vždy na zřeteli ekonomické aspekty projektu a aktivně přispíváme našimi mnohaletým zkušenostmi, nápady a myšlenkami. Víme, co je důležité ve zdánlivě nekonečných možnostech online světa.

Na základě analýz a dat

„Jaký máte produkt? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jaká je vaše cílová skupina a pozice na trhu? Kdo je vaše konkurence?“ Jaké jsou priority a aktuální potřeby vašich zákazníků? Kde najdeme tzv. nízko visící jablka a které příležitosti si nechat na později? Kde je prostor k optimalizaci marketingových nákladů? Odpovědi hledáme hloubkovými rozhovory a tematickými workshopy. Hypotézy ověřujeme a upravujeme. Náš názor se vyvíjí.

Klasik praví, že 50 % úspěchu tkví v umění pojmenovat činnosti, na které se můžeme s klidem vykašlat.

Marketingová a komunikační strategie

Promyšlená strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Je to základ úspěchu vaší značky. Zpracování marketingové a komunikační strategie zahrnuje analýzu vaší aktuální situace, rešerši vaší konkurence, definici cílů a segmentaci trhu dle cílových skupin a jejich potřeb, stanovení komunikačního mixu, rozpočtu a zdrojů. Správně navržená strategie vám pomůže dosáhnout i zdánlivě nedosažitelných cílů.

Je osvědčenou pravdou, že teprve když víte, kam míříte a jakým způsobem se k cíli chcete dostat, má smysl se pouštět do návrhu nových či redesignu současných webových stránek anebo jednotného vizuálního stylu.

S UX přístupem

Se zohledněním uživatelských potřeb přistupujeme k řešení problémů, které nesouvisí vždy jen s návrhem či optimalizací webových stránek. Na přístupu k jejich návrhu či optimalizaci lze však názorně představit náš způsob práce a používané metody.

Více o službě UX design

Podporujeme vás svými zkušenostmi

  • Zpracování marketingové a komunikační strategie
  • Optimalizace procesů
  • Konzultace v oblasti systémů, platforem a technologií
  • Audit vizuální komunikace
  • Audit webových stránek a e-shopů
  • Zadání pro redesign či návrh vizuální identity
  • Zadání pro redesign či návrh webových stránek
  • Design produktů a služeb
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný