Jičín

Klient
Jičín
Realizace
07/2019 - 05/2021
Služby

vstupní analýza, UX/UI, webdesign, programing

Cílem redesignu webových stránek jicin.org bylo vytvoření moderní webové prezentace s maximální orientací na konverzní akci webu. Ten musí svojí architekturou vyhovat krátkodobým návštěvníkům, kteří se v Jičíně zastaví na odpoledne i turistům trávícím dovolenou v Českém ráji. V neposlední řadě stojí také rezidenti, poskytovatelé služeb, místní samospráva, organizátoři eventů apod. Důležité je i korektní dohledání portálu jako celku.

 Jičín turistický portál - Koncepto

Vstupní analýza a zpracování zadávací dokumentace

Prvním krokem bylo zkompletování podkladů nutných pro definici potřeb a cílů redesignu webu. Hloubkové rozhovory, vstupní analýza a audit současných webových stránek, srovnávací rešerše obdobných destinací v ČR i v západní Evropě.

Analýza dává do souvislosti aktuální marketingové aktivity města – destinace Jičín, její středně a dlouhodobé cíle a současnou podobu a obsah internetového portálu jicin.org. Výstupem práce je definice požadavků, kterým by měl vyhovovat redesignovaný internetový portál.

Navazujícím materiálem je podrobná zadávací dokumentace, primárně určená jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele nového webu, případně pro zpracování rozpočtu na grafické řešení a zprovoznění webových stránek.

 Jičín turistický portál - Koncepto
 Jičín turistický portál - Koncepto

UX/UI: návrh a implementace grafického stylu

Souběžně s prvními etapami projektu vznikaly na straně objednatele podklady pro návrh celkového grafického stylu portálu. Protože město Jičín mělo redesign loga a vizuálního stylu teprve před sebou, vzhled stránek a jejich komponent v omezeném rozsahu reflektuje v době návrhu čerstvě inovovaný vizuál městského informačního centra. Tento postup pochopitelně nebyl pro proces grafického návrhu webu zjednodušením.

 Jičín turistický portál - Koncepto

Výstupem této etapy projektu byly šablony všech typových stran, grafický návrh všech navigačních prvků a jednotlivých komponent. Neméně důležitá je také sitemap webu a detailní technická dokumentace sloužící jako podklad pro stanovení rozpočtu a harmogramu poslední etapy projektu, kterou je programing a nasazení do ostrého provozu.

Revize obsahu, SEO, nasazení do provozu

Tento projekt je typickou ukázkou rozsahu naší práce při návrhu webů. Klientům jsme k dispozici i pro případnou supervizi nad obsahem jednotlivých stránek. Zejména v případě, kdy editaci webu mají na starost zaměstnanci s řadou dalších povinností a minimální zkušeností s moderními weby, je asistence ze strany agentury prakticky nezbytná. 

 Jičín turistický portál - Koncepto

V ostrém provozu

Web byl spuštěn v zimě, za tvrdého lockdownu. Tomu odpovídal také provoz na stránkách. S o to větší zvědavostí jsme byli zvědaví na data z analytiky, která vyhodnocujeme nyní, po první polovině hlavní turistické sezóny. Určitě budou provedeny drobné úpravy a po skončení celého léta by měly následovat závěry a plán vývojových prací na období zimy 21/22. 

Již nyní jsme rádi, že se do hlavního turistického webu města podařilo úspěšně vstřebat alespoň některé z microsite léta provozovaných za účelem propagace jednotlivých eventů. Tím bychom chtěli upozornit například na Prodloužené víkendy v Jičíně, Svátek hudby, Město Pohádky, Advent a řadu dalších významných akcí, jejichž podstránky byly pravděpodobně nejkomplikovanější částí celého projektu. 

Prohlédněte si web

Další projekty

Projet se červenými vlaky Rhétské dráhy napříč švýcarským kantonem Graubünden, vyrazit na sjezdovky či sněžnice do Rakouska, toulat se...
Že mají Čechy plán B pro případ, že bude nejhůř – a to v podobě bájného vojska dřímajícího pod horou Blaník, ví každé malé dítě. Kdo z nás...
Případová studie
V roce 2022 kancelář OEAV.CZ oslavila 25 let reprezentace Alpenvereinu v ČR a právě tento jubilejní rok byl v řadě ohledů mimořádný. Nový web je dalším krokem k lepším službám.
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrealizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný