Koncepto, marketing a design, Jičín

Akční plán pro Jičín

Klient
Město Jičín
Realizace
04/2022 - 10/2022
Služby

marketingová strategie, management cestovního ruchu, poradenství

Když do města či regionu nepřijíždí žádní návštěvníci a turisté, je to problém. Jaké je ovšem situace ve městě, které se pyšní skvělým infocentrem, překrásnou vyhlídkovou věží, která během letní sezóny praská ve švech, ale po zbytek roku se náměstím ozývá jen ozvěna kroků osamělých chodců a ekonomický potenciál cestovního ruchu leží ladem?

Koncepto, marketing a design, Jičín

Zpracovali jsme Akční prováděcí plán 2022–2025 pro Jičín

Ve spolupráci s kolegy z platformy Travelbakers a Odborem cestovního ruchu a kultury města Jičína jsme zpracovali Akční prováděcí plán 2022–2025, který navazuje na Strategický plán rozvoje města 2020–2030 a věnuje se právě oblasti řízení cestovního ruchu.

Dokument v rozsahu 50 stran tvoří dvě části – analytická a návrhová, obě propojuje GAP analýza, ze které vyplývá zadání vlastního akčního plánu. Finální podobu dokumentu vytvořilo naše grafické studio.

Koncepto, marketing a design, Jičín

Základem analýzy jsou strukturované rozhovory

Celá analytická část se opírá zejména o výstupy ze strukturovaných rozhovorů, které jsme vedli s klíčovými aktéry cestovního ruchu v Jičíně – vedením města, pracovníky infocentra, destinací Český ráj, provozovateli služeb a organizátory kulturních akcí.

Postřehy a názory respondentů dáváme do souvislostí s jednotlivými opatřeními Strategického plánu 2020-2023, s trendy v managementu cestovního ruchu a ekonomickým potenciálem tohoto odvětví.

Návrhová část jasně definuje cíle, kroky i měřitelné indikátory

Druhou, návrhovou, část dokumentu jsme zpracovali formou strukturovaného akčního plánu. Každé opatření má přiřazenu zodpovědnou osobu či subjekt, termín splnění a měřitelné indikátory – na jejich základě bude možné provádět průběžnou evaluaci.

V takovémto rozsahu se jedná o pilotní verzi dokumentu, a proto je na Odbor kultury a cestovního ruchu kladena zodpovědnost jak za realizaci plánu, tak opakované vyhodnocování jednotlivých opatření. Dále jejich aktualizaci po jednom až dvou letech a průběžnou korekci dílčích strategických cílů v oblastech Řízení, Produktů, Infrastruktury, Spolupráce – 3 K a Marketingu.

Koncepto, marketing a design, Jičín

Jičín, město pohádek

O tom, jaké výsledky systematická práce v řízení cestovního ruchu Jičínu přinese, zde budeme postupně referovat. I my totiž hoříme zvědavostí! Stane se Jičín opravdovým městem pohádek? Podaří se rozšířit návštěvnickou sezónu na delší období? Najdou si do Jičína turisté cestu i během zimy nebo alespoň v průběhu jarních prázdnin?

Více o našich službách v oblasti řízení a marketingu v cestovním ruchu

Koncepto, marketing a design, Jičín

Další projekty

Případová studie
Jestli se vám zdá název konference cestovního ruchu trošku dlouhý, tak to se shodujeme. S devátým ročníkem organizátorům narostla křídla a...
Případová studie
Značka Travel Bakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří poskytují služby městům, obcím a turistickým destinacím v oblasti...
Případová studie
Národní park Muránska planina najdete na východě Banskobystrického kraje, na pomezí regionů Gemer-Malohont a Horehroní. Jedním z cílů...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný