Malá elektromobilita - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio

Malá elektromobilita

V Boskovicích se na konci září odehrál ojedinělý event – První eletro-westernový sraz, při kterém se sešli příznivci ekologicky čisté (či alespoň vlídnější) dopravy. Pro tuto příležitost jsme projekt oblékli do zcela nového kabátu.

Vizuální styl se opírá o vektorovou grafiku, která umožňuje transformovat jednotlivé objekty do nových kompozic příjemně rychle. Toto účelné řešení se ukázalo funkčním i při návrhu sazby bulettinu, ve kterém doufáme, že se příběh Malé elektromobility rozvine ve velký, dlouhodobě nosný projekt.

Krátký článek o tom, jaké to bylo o víkendu v Boskovicích