Hotel SEN

Klient
AD Group, Hotel SEN
Realizace
02/2021
Služby

designový koncept

Předmětem zadání bylo navrhnout grafické zpracování hotelové brožury pro jednu z firem skupiny AD Group – Hotel SEN****. Publikace je určena k umístění do pokojů před příjezdem hostů, ale také k prezentaci hotelu mimo jeho areál. Cílem je představení hotelových služeb a navození atmosféry plynoucí především z pocitů, fotografií a příběhu.

Koncepto, reklamní agentura a grafické studio Hotel SEN

Hotel nabízí nejen ubytovací služby, ale také kvalitní kongresové prostory a zázemí vyhovující pořádání širokého spektra společenských akcí. Významnou přidanou hodnotou je také nově vybudovaný wellness svět Infinit v osvědčeném konceptu.

Koncept grafického zpracování

Klíčovým podkladem návrhu brožury byl kvalitně zpracovaný logomanuál a brandbook značky SEN, který v dostatečné míře definuje veškeré prvky, se kterými jsme mohli v návrhu pracovat. Současně dává dostatečný prostor pro kreativní vyjádření atmosféry a celkového dojmu, kterým chceme hotelové hosty oslovit.

Koncepto, reklamní agentura a grafické studio Hotel SEN

Tři varianty formátu a úrovně provedení

Ústřední fotografie jsou vždy roztaženy přes vazbu, abychom maximálně využili celou plochu formátu.

Současně jsou stránky decentně dekorovány jednotícími grafickými prvky, texturami, celkovou barevností i písmem v korporátním stylu.

Každý z předkládaných návrhů prezentoval především jednu z možných cest, jak pracovat s formátem brožury. Provedení na výšku, na šířku anebo ve čtverci vždy vyjadřuje úplně jiným způsobem dojem, který chceme ve čtenáři vyvolat.

V jednotlivých návrzích také pracujeme s různou mírou použitých dekorativních prvků stejně jako jiným provedením obálky.

Naším záměrem nebylo návrhem definovat finální provedení tiskoviny, ale především postihnout množství variant řešení a detailů, u nichž je třeba dosáhnout konsensu mezi objednatelem a designérem.

Koncepto, reklamní agentura a grafické studio Hotel SEN
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio Hotel SEN

Další projekty

V České republice najdeme desítky prodejen a webů, jejichž prostřednictvím je možné si sjednat členství v rakouském alpském svazu...
Případová studie
Značka TravelBakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří jednotlivě i společně poskytují služby městům, obcím a turistickým...
Případová studie
Národní park Muránska planina najdete na východě Banskobystrického kraje, na pomezí regionů Gemer-Malohont a Horehroní. Jedním z cílů...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Co může KONCEPTO udělat pro vás?

Ať už máte konkrétní plán nebo teprve hledáte řešení vašeho problému, kontaktujte nás.

Michael Pokorný