Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

Z Opti-mystic je Koncepto

Do nového roku 2019 jsme si nadělili nejen rebranding naší agentury, ale rovnou také nový název. Nejednou jsme k podobnému kroku nabádali naše klienty, nyní si na vlastní kůži užíváme povznášející a mimořádně úlevný pocit, že jsme se dostali ze slepé uličky v propagaci vlastní firmy.

 

Pod značkou Opti-mystic jsme prožili slibný podnikatelský start, ale nyní cítíme, že pro dlouhý dolet potřebujeme lepší křídla. Z každodenní praxe vnímáme, že největší přidanou hodnotou k projektům našich klientů je koncepční a systematická práce, jejímž základem je kvalitní marketingová a obchodní strategie. Této logice je pak podřízena také grafika, která nadále nejenže zůstává nedílnou součástí našich služeb, ale v novém obsazení našeho grafického týmu nabývá na významu.

 

Obchodní název se mění na Koncepto, reklamní agentura s.r.o.

Adresa, IČ, DIČ, kontakty a ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny.