Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

Webové stránky Svazku měst a obcí Krkonoš

Při redesignu oficiálního turistického portálu Krkonoš jsme vyhodnotili, že kategorie obsahu nesouvisející s cestovním ruchem bude hned v prvním kroku vyjmuta a na samostatné doméně prezentovana s upravenou uživatelskou navigací.

Realizace: 01/2020 - 05/2020

Krátce k praktickému použití