Koncepto Monet+

Webové stránky monetplus.cz

Společnost MONET+,a.s. se dlouhodobě specializuje na technologie čipových karet, které aplikuje na vysoce bezpečná řešení zejména v segmentech financí a e-governmentu, ale také v rozmanitých transakčních scénářích retailového světa, v akademickém prostředí nebo zdravotnictví.

​Díky této specializaci se MONET+ účastnil projektů prvních čipových platebních karet v ČR, od roku 2000 se s jejími řešeními korporátní a klientské autentizace setkáváme v největších bankách a státních organizacích.

Programing a správa webu

Koncepto Monet+ Monetplus
Koncepto Monet+ Monetplus