VUT Fakulta strojního inženýrství

Ústav strojírenské technologie
2014

Vedoucí pracovníci si uvědomili, že jejich webová prezentace Fakulty strojního inženýrství, která má nalákat mladé lidi, pokulhavá daleko za novými technologiemi a budoucností oboru.

Tekoucí železo září oslnivě jako druhé slunce. Magické prostředí slévárny nás inspirovalo při tvorbě stránek i při portrétování zaměstnanců odboru.

Webdesign - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio
Webdesign - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio
Webdesign - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio
Webdesign - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio