Alpenverein OEAV.CZ 2020 - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio

Ročenka Alpenverein OEAV.CZ 2020

Nejde nám jen o design

Práce pro kancelář OEAV.CZ se v činnosti naší agentury vyjímají svým rozsahem. Naprosto určující je průběžný vývoj a korekce marketingové a obchodní strategie. Formou pracovních porad, které probíhají pravidelně každý týden, reagujeme na aktuální potřeby klienta, strategické porady nejméně jednou kvartálně dávají směr klíčovým kroků v PR, on-line marketingu i obsahu a vývoji webových stránek. 

V tomto kontextu je ročenka společným dílem, které prezentuje celou šíři služeb poskytovaných kanceláří OEAV.CZ. K naší práci však patří i jednání se všemi zahraničními partnery z jednotlivých turistických destinací stejně jako jednání se zástupci tuzemských časopisů a všemi kontaktními místy Alpenvereinu OEAV.CZ.

Slevy a výhody jako nástroj pro udržení zákazníků

Jedním z nejdůležitějších nástrojů k budování komunity věrných zákazníků je ucelená nabídka klubových výhod pro členy Alpenvereinu registrované kanceláří OEAV.CZ. Svým rozsahem je nabídka výhod ojedinělá. Formou jednorázových slev na nákupy v outdoorových prodejnách a e-shopech mohou zákazníci dosáhnout až na 20% snížení ceny nákupu. Není divu, že právě tento servis je jedním z hlavních důvodů, proč každoročně výrazně narůstá počet členů, kteří využívají právě služeb kanceláře OEAV.CZ

On-line registrace & on-line úhrada

V roce 2016 jsme vyvinuli službu Alpenverein Express, která přinesla unikátní možnost si členství v Alpenvereinu sjednat prakticky obratem. Vzhledem k tomu, že na konfirmaci platby je vázána i platnost pojištění (léčebné výlohy v zahraničí, zodpovědnost za škody, záchrana v terénu), které je automatickou součástí členství, jednalo se o velmi revoluční krok. Pro sezónu 2020 prochází i tento proces řadou vylepšení především v uživatelském rozhraní. V propagaci dostává produkt Alpenverein Express maximální prostor.