Koncepto, grafické studio – Skupina Čtyř

Nový logotyp pro Skupinu ČTYŘ

Zdánlivě jednoduché zadání v sobě velmi často skrývá nečekaná úskalí. Nejinak tomu bylo v případě nově založené společnosti, jejíž čtyři společníci tvoří tým nabízející portfolio služeb souvisejících se správou investičního portfolia vybraných projektů a garantovaného zhodnocení vkladů investorů.

 

V logotypu se odráží důvěryhodnost, kterou by měla společnost v oboru investic vzbuzovat na první dojem. Za pozornost stojí práce s diakritikou slova ČTYŘ. Háčky se staly promyšleným jednotícím prvkem, který je dále rozvinut v návrhu celého vizuálního stylu. A to jak v tištěných výstupech, tak i v návrhu webových stránek.

Prezentační web byl zprovozněn v prostředí WIX, které nám s ohledem na relativní rychlost procesu návrh-konzultace-korektury-spuštění pro projekty obdobného rozsahu výborně vyhovuje. Současně máme otevřené dveře k dalšímu rozšiřování rozsahu stránek o detailní případové studie, prezentace nových investičních projektů apod.