Marketingová
agentura

S Opti-mystic získáte dlouhodobého partnera pro váš marketing a obchod. 

Každou spolupráci začínáme tím, že si společně zodpovíme odpovědi na základní otázky a analyzujeme vaše cíle. Následně promyslíme a navrhneme marketingovou strategii zacílenou přesně na vaše zákazníky. Nadefinujeme si společně měřitelné cíle, kterých se budeme držet. Teprve po zhodnocení můžeme optimalizovat strategii a definovat následné kroky. 

Analýza

První, extrémně důležitý krok, který nám dá odpovědi na otázky „Jaký máte produkt? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jaká je vaše cílová skupina a pozice na trhu? Kdo je vaše konkurence?“.

Zajímá nás podstata vašeho podnikání, jak funguje váš marketing, jeho propojení s obchodem a vizí vaší firmy.

Zaměříme se na pohyb zákazníků na vašich webových stránkách, ale i na webech srovnatelných firem v oboru. 

Marketingová strategie

S jasně definovanou vizí využijeme synergický efekt všech vašich marketingových aktivit.

Nemá smysl se odděleně zabývat webem, logem, firemními tiskovinami či připravovat reklamní kampaně, nejsou-li definovány dlouhodobé a dílčí cíle. 

Společně najdeme vaše jedinečné prodejní argumenty (USP) a hlavní konkurenční výhody.

Pojmenujeme cílové skupiny zákazníků.

Konkurenci nechceme dohonit, ale předehnat!

Měřitelné cíle

Opti-mystic bude pracovat jako součást vašeho marketingového oddělení. 

Každý projekt je pro nás závazkem dodat fungující řešení včas, při dodržení rozpočtu a kvality.

Na samotném startu si definujeme jednotlivé kroky a metriky (KPI), díky nimž budeme sledovat úspěšnost marketingové strategie.

Při práci s webem v online marketingu jsou důležité konverzní cíle a jejich hodnoty. 

Opti-mystic reklamní agentura a grafické studio

Vyhodnocování

Každý společný krok, který uděláme, můžeme vyhodnotit.  A to díky nadefinovaným měřitelným cílům. 

Vás bude zajímat návratnost investice do marketingu.  Vyhodnotíme účinnost marketingové kampaně. Zanalyzujeme pohyb vašich zákazníků na webu a následné konverzní aktivity. Těmi můžou být objednávka, telefonní kontakt či odeslání formuláře. 

Na základě přesných dat můžeme optimalizovat další kroky.