Marketingová
agentura

S Koncepto získáte dlouhodobého partnera pro váš marketing a obchod. 

Každou spolupráci začínáme tím, že si společně zodpovíme odpovědi na základní otázky a analyzujeme vaše cíle. Následně promyslíme a navrhneme marketingovou strategii zacílenou přesně na vaše zákazníky. Nadefinujeme si společně měřitelné cíle, kterých se budeme držet. Teprve po zhodnocení můžeme optimalizovat strategii a definovat následné kroky. 

Analýza

První, extrémně důležitý krok, který nám dá odpovědi na otázky „Jaký máte produkt? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jaká je vaše cílová skupina a pozice na trhu? Kdo je vaše konkurence?“.

Zajímá nás podstata vašeho podnikání, jak funguje váš marketing, jeho propojení s obchodem a vizí vaší firmy.

Zaměříme se na pohyb zákazníků na vašich webových stránkách, ale i na webech srovnatelných firem v oboru. 

Marketingová strategie

S jasně definovanou vizí využijeme synergický efekt všech vašich marketingových aktivit.

Nemá smysl se odděleně zabývat webem, logem, firemními tiskovinami či připravovat reklamní kampaně, nejsou-li definovány dlouhodobé a dílčí cíle. 

Společně najdeme vaše jedinečné prodejní argumenty (USP) a hlavní konkurenční výhody.

Pojmenujeme cílové skupiny zákazníků.

Konkurenci nechceme dohonit, ale předehnat!

Měřitelné cíle

Koncepto bude pracovat jako součást vašeho marketingového oddělení. 

Každý projekt je pro nás závazkem dodat fungující řešení včas, při dodržení rozpočtu a kvality.

Na samotném startu si definujeme jednotlivé kroky a metriky (KPI), díky nimž budeme sledovat úspěšnost marketingové strategie.

Při práci s webem v online marketingu jsou důležité konverzní cíle a jejich hodnoty. 

Vyhodnocování

Každý společný krok, který uděláme, můžeme vyhodnotit.  A to díky nadefinovaným měřitelným cílům. 

Vás bude zajímat návratnost investice do marketingu.  Vyhodnotíme účinnost marketingové kampaně. Zanalyzujeme pohyb vašich zákazníků na webu a následné konverzní aktivity. Těmi můžou být objednávka, telefonní kontakt či odeslání formuláře. 

Na základě přesných dat můžeme optimalizovat další kroky.

Marketing v cestovním ruchu

Jedeme v tom od r. 1997

S tímto odvětvím máme mnohaleté, opravdu intenzivní zkušenosti. Komunikace se zákazníky cestovních kanceláří, destinačních agentur a vůbec práce na projektech propojených s cestovním ruchem je proto naší silnou stránkou. 

Náš příběh začíná úspěšnou propagací vlastní cestovní kanceláře a poskytováním služeb v cestovních ruchu. Díky spolupráci s řadou zahraničních partnerů a destinačních agentur dnes umíme zajistit komplexní portfolio marketingových služeb od konzultací po exekuci kampaní, designu loga a CI či návrhu a zprovoznění webových stránek. 

Přečtěte si více