Marketingová
agentura

Spoluprací s naší agenturou Koncepto získáváte dlouhodobého partnera pro vaše marketingové a obchodní aktivity. 

První etapou každého projektu je společné nalezení odpovědí na základní otázky směřující k definici krátkodobých a dlouhodobých cílů, aktuálních potřeb a konkurenčních výhod. Následně promyslíme a navrhneme marketingovou strategii zacílenou přesně na jednotlivé cílové skupiny vašich zákazníků. Nadefinujeme si měřitelné parametry, které ve stanovených intervalech vyhodnocujeme a na základě výsledků optimalizujeme zvolenou strategii a jednotlivé dílčí kroky.

Kompletace podkladů a vstupní analýza

„Jaký máte produkt? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jaká je vaše cílová skupina a pozice na trhu? Kdo je vaše konkurence?“ Jaké jsou priority a aktuální potřeby? Kde najdeme tzv. nízko visící jablka a které příležitosti si nechat na později? Kde je prostor k optimalizaci marketingových nákladů? To jsou mnohdy zapeklité otázky, na jejichž zodpovězení velice často nestačí jen strukturovaný dotazník a úvodní rozhovor. 

Máme připravenu sérii workshopů, při nichž mnohdy vyplynou zajímavá fakta o vašem businessu!   

Marketingová strategie

S jasně definovanou vizí využijeme synergický efekt všech vašich marketingových aktivit.

Nemá smysl se odděleně zabývat webem, logem, firemními tiskovinami či připravovat reklamní kampaně, nejsou-li definovány dlouhodobé a dílčí cíle. 

Společně najdeme vaše jedinečné prodejní argumenty (USP) a hlavní konkurenční výhody.

Pojmenujeme cílové skupiny zákazníků.

Konkurenci nechceme dohonit, ale předehnat!

Měřitelné cíle

Způsob naší práce stojí na principu, že se stáváme více či méně integrální součástí vašeho marketingového a obchodního oddělení. 

Každý projekt je pro nás závazkem dodat fungující řešení včas, při dodržení rozpočtu a kvality.

Na samotném startu si definujeme jednotlivé kroky a metriky (KPI), díky nimž budeme sledovat úspěšnost marketingové strategie.

Při práci s webem v online marketingu jsou důležité konverzní cíle a jejich hodnoty. 

Marketing v cestovním ruchu

Jsme kompetentní partner pro marketingové projekty v turismu a outdooru. Jedeme v tom od roku 1997!

Naše síla spočívá v propojení znalostí a vhledu do cestovního ruchu s praktickým know-how v oblasti designu a digitálního marketingu. Pro tyto aktivity používáme název DIGITAL TRAVEL.
Díky spolupráci s řadou zahraničních partnerů a destinačních agentur umíme zajistit komplexní portfolio marketingových služeb od konzultací po exekuci kampaní, designu loga a CI či návrhu a zprovoznění webových stránek. 
Komunikace se zákazníky cestovních kanceláří, destinačních agentur a vůbec práce na projektech propojených s cestovním ruchem je naší silnou stránkou. 
Vybrané referenční projekty aktuálně prezentujeme na samostatné microsite digitaltravel.cz 

Přečtěte si více