Marketingová
agentura

S námi získáváte dlouhodobého partnera pro váš marketing a obchod

První etapou každého projektu je společné nalezení odpovědí na základní otázky směřující k definici krátkodobých a dlouhodobých cílů, aktuálních potřeb a konkurenčních výhod. Následně promyslíme a navrhneme marketingovou strategii zacílenou přesně na jednotlivé cílové skupiny vašich zákazníků. Nadefinujeme si měřitelné parametry, které ve stanovených intervalech vyhodnocujeme a na základě výsledků optimalizujeme zvolenou strategii a jednotlivé dílčí kroky.

Kompletace podkladů a vstupní analýza

Marketingová a komunikační strategie

S jasně definovanou vizí využijeme synergický efekt všech vašich marketingových aktivit.

Měřitelné cíle

Koncepto Digital Travel

Marketing v cestovním ruchu

Jsme kompetentní partner pro marketingové projekty v turismu a outdooru. Naše síla spočívá v propojení znalostí a vhledu do cestovního ruchu s praktickým know-how v oblasti designu a digitálního marketingu.