Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch

Marketing v cestovním ruchu

Jedeme v tom od r. 1997

S tímto odvětvím máme mnohaleté, opravdu intenzivní zkušenosti. Komunikace se zákazníky cestovních kanceláří, destinačních agentur a vůbec práce na projektech propojených s cestovním ruchem je proto naší silnou stránkou. Do nejbližší sezóny můžeme vykročit společně. Vyžádejte si osobní konzultaci.

Úspěšná propagace cestovní kanceláře

Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch

Rakouský alpský svaz Alpenverein v ČR

Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch

Destinační marketing a projekty v cestovním ruchu