Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch

Marketing v cestovním ruchu

Jedeme v tom od r. 1997

S tímto odvětvím máme mnohaleté, opravdu intenzivní zkušenosti. Komunikace se zákazníky cestovních kanceláří, destinačních agentur a vůbec práce na projektech propojených s cestovním ruchem je proto naší silnou stránkou. Do nejbližší sezóny můžeme vykročit společně. Vyžádejte si osobní konzultaci.

Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch
Koncepto - Destinační marketing a Cestovní ruch