Koncepto JUDr. Filip Mochnáč

Branding pro advokátní kancelář

firemní identita, logo, webdesign

Advokátní kancelář JUDr. Filipa Mochnáče poskytuje všeobecné právní služby tuzemským i zahraničním subjektům. Svým klientům poskytuje mj. poradenství v oblasti smluvních závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, zastupování při jednáních s protistranou a před soudy a rozhodci stejně jako kompletní právní servis při zakládaní nových obchodních společnosti nebo změnách v jejich organizaci. Významnou agendu advokátní kanceláře tvoří dále obhajoba klientů v trestních řízeních.

JUDr. Filip Mochnáč je zároveň zapsán jako soudní tlumočník jazyka polského.

Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč

Fonty a barevnost a práce s logem

Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč

Aplikace jednotného vizuálního stylu

Koncepto JUDr. Filip Mochnáč

Webové stránky

Koncepto JUDr. Filip Mochnáč