Koncepto JUDr. Filip Mochnáč

Branding pro advokátní kancelář

firemní identita, logo, web design

Advokátní kancelář JUDr. Filipa Mochnáče poskytuje všeobecné právní služby tuzemským i zahraničním subjektům. Svým klientům poskytuje mj. poradenství v oblasti smluvních závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, zastupování při jednáních s protistranou a před soudy a rozhodci stejně jako kompletní právní servis při zakládaní nových obchodních společnosti nebo změnách v jejich organizaci. Významnou agendu advokátní kanceláře tvoří dále obhajoba klientů v trestních řízeních.

JUDr. Filip Mochnáč je zároveň zapsán jako soudní tlumočník jazyka polského.

Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč
Koncepto JUDr. Filip Mochnáč