Alpenverein OEAV.CZ 2020 - Koncepto, marketingová agentura a grafické studio

Alpenverein 2020

Nejde nám jen o design

Práce pro kancelář OEAV.CZ se v činnosti naší agentury vyjímají svým rozsahem. Naprosto určující je průběžný vývoj a korekce marketingové a obchodní strategie. Formou pracovních porad, které probíhají pravidelně každý týden, reagujeme na aktuální potřeby klienta, strategické porady nejméně jednou kvartálně dávají směr klíčovým kroků v PR, on-line marketingu i obsahu a vývoji webových stránek. 

V tomto kontextu je ročenka společným dílem, které prezentuje celou šíři služeb poskytovaných kanceláří OEAV.CZ. K naší práci však patří i jednání se všemi zahraničními partnery z jednotlivých turistických destinací stejně jako jednání se zástupci tuzemských časopisů a všemi kontaktními místy Alpenvereinu OEAV.CZ.

Slevy a výhody jako nástroj pro udržení zákazníků

On-line registrace & on-line úhrada