Představujeme náš tým

Jana Reichel se ujímá vedení kreativní sekce agentury Koncepto

Když na začátku října na židli hlavní grafické designérky usedla Jana Reichel, byla to chvíle plná očekávání. V malém týmu je příchod každé nové osobnosti zásadní změnou a současně i obrovskou příležitostí pro uplatnění svěžích nápadů a uměleckých vizí. Již po měsíci vidíme, jak se Janina kreativní energie stává nepřehlédnutelnou součástí jednotlivých projektů a impulsem pro další rozvoj agentury.

Michael Pokorný, zakladatel a ředitel Koncepta si s Janou sedl k neformálnímu rozhovoru se záměrem vám poodhalit, jaké jsou Janniny profesní ambice a současně jaký má pohled na svět designu a kreativity.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

Jano, pracuješ s námi už skoro měsíc, ale jako první se stejně nabízí otázka: „Proč jsi se rozhodla stát členkou týmu agentury a grafického studia Koncepto?“

Během deseti let na volné noze jsem spolupracovala s různými grafiky i týmy, ale máš pravdu, že jít takto zcela naplno in house do jedné společnosti (firmy, agentury?) je pro mě skutečně velká změna. Sám je člověk svým pánem, ale nezvládne častokrát tolik, kolik by chtěl. Potřebovala jsem tým, ale současně dostatečně malý, kde se opravdu všichni podílí na všem společně, kde si rozumíme a dokážeme zatáhnout za jeden provaz. Rozhodla jsem se pro změnu.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

Vím, že pocházíš z Beskyd, na horách jsi často, ale žiješ v Brně. Jak se Beskydy a Brno odrážejí v tom, co děláš, nebo jak se cítíš a jak to propojuješ s tvojí prací nebo vlastně spíš profesí?

Kloubení protikladů v mém životě vytváří dynamiku, kterou ke svému tvůrčímu procesu potřebuji. V Brně žiju s přestávkami skoro polovinu svého života, ale valašské kořeny mě stále táhnou pravidelně zpět, do krajiny, která je pro mě zásadním inspiračním zdrojem. Nejezdím tam jen odpočívat, opravdu tam pracuji. Pobyt venku je takový nádech, do Brna se pak vracím, abych načerpaným nápadům vdechla život. No a v neposlední řadě musím žít na kopci, takže mi naprosto vyhovuje členitost Brna. Bydlet mě najdeš na kopci tam i tady :-)

Celý život se zajímáš o vizuální umění? Jaká byla tvoje první zkušenost s tvorbou a jak se to vyvíjí v průběhu let?

Od malička jsem tvořila a měla svého výborného beskydského učitele, jen o jeho vlivu bychom mohli vyprávět hodiny. Na druhou stranu jsem hrála divadlo a vždy se ve mně oba typy umění mísily. V divadelním souboru jsem pokračovala i na gymplu v Rožnově pod Radhoštěm, tam už to však bylo komplexnější. Ateliér Maia Kotrby, valašské muzeum jako naše divadelní prkna a první počátky akčního umění a performance. Směřovala jsem k literatuře. K vlastní výtvarné tvorbě jsem se pak intenzivněji vrátila až na vysoké a už mi to zůstalo. A nebude to překvapením, když řeknu, že moje vlastní práce byla vždy konceptuální. Pracovala jsem se dřevem, hlínou, obrazem, fotografií... Dneska se věnuju pravidelně akvarelu a grafice. Vždycky ale hledám vizuální formu vhodnou k myšlence. Ne naopak.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

No ale předpokládám, že netvoříš jenom pro sebe. Umění v jakékoliv podobě vyžaduje publikum a nějakou komunikaci s ním. Ty si zdůrazňovala, když jsme se o tom bavili, sílu takové komunikace. Takže jak tuhle sílu vkládáš do své práce?

Děkuji za tuhle otázku. Zacházíme do filozofie umění :-) Ano, umění se stává uměním ve chvíli, kdy začne komunikovat, potřebuje publikum, posluchače, diváky, čtenáře...

Dalo by se říct, že grafický design je taky částečně umění. Ale umění užité, užitečné. Tady jsou diváci /cílová skupina/ zásadní a k nim chceme především promlouvat, oslovovat je. Současně ale musíme komunikovat s klientem, zadavatelem. Takže grafický design je především o umění komunikace vedoucí k souladu všech zúčastněných. Vezmu-li například lahev na víno, design obalu, chci povídat v první řadě konzumentovi příběh vína, které drží v rukou. Pak ale potřebuji vyprávět příběh vinaře, klienta, jeho charakter, tak aby on sám byl spokojen. Když jsou obě tyto roviny v souladu, může pak takový design lahve sám o sobě do světa bez hodin povídání, co tím chtěl básník říci. Proto se také věnuji grafice. Takto páce v sobě kloubí dva principy: tvořit, vytvářet nové přístupy, vytvářet kreativní návrhy a ty pak uplatnit v praxi, použít správně v daném kontextu.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

No a jak bys ten svůj osobní styl nebo filozofii charakterizovala, nebo co tě inspiruje vlastně při té kreativní práci?

Člověk se asi narodí s vnitřní potřebou myšlenky vizuálně ztvárňovat a posílat dál, předávat je, oslovovat jimi své okolí. S tím samozřejmě už souvisí taky lektorství a pedagogika jako můj další profesní obor. Inspiraci ale hledám venku, jak jsem už zmiňovala na začátku, často v outdooru, v krajině, v prostředí jako takovém. Může to být koneckonců i prostředí městské, urbanistické. V každém případě je to venek. Jsem venkovní člověk.

Když sleduješ, co se kolem nás děje, jak se design mění a vše je mimořádně dynamické – dnešní trendy třeba ve vizuálních stylech, když bychom je srovnali s nadčasovým designem a uměním jako opravdu uchopitelným a praktickým, tak jak se to dá vlastně skloubit, tady ta aktuálnost s tím, že zase na druhé straně chceme vytvářet ty trvalé hodnoty?

Trendy, styly a určitá témata se ve výtvarném umění neustále vrací. Není tomu jinak ani v grafickém designu, i když ten je nucen sledovat aktuální potřeby a styly velmi rychle. Neustále někomu nabízíme originální a neotřelý styl, ale při tom stále častěji vybíráme z toho, co už tady jednou bylo.
Originalita řešení nebo návrhu vizuální stylu pro mě spočívá daleko víc v udržitelnosti, trvalejší hodnotě, než v rychlém líbivém řešení, které ale může velmi brzy omrzet. Ze současných technologií mám respekt, ale taky jsem z nich nadšená, jelikož nám lidem (tvůrcům) umožní vrátit se naopak k „ruční práci“, gestu, rukopisu. Mám k ruce kreslící nástroje, které krásu ruční kresby, linky, mohou okamžitě promítat do vektorové grafiky a určitá chyba, nebo nedokonalost ve výsledné ilustraci se naopak může stát předností.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

Tím, že si tolik let vyděláváš ať už na volné noze nebo v grafických studiích, tak jak myslíš, že se tento pohled na tvoji práci nyní přenese do práce agentury, která má přece jenom trošku jinou roli a jiné portfolio klientů? Jak vnímáš svůj prostor k aplikování prvků takové autenticity a skloubení s nástroji, které přináší dnešní doba?

Touhle otázkou za milion se vracíme na začátek našeho úsměvného rozhovoru :-) Nebudu zatloukat (a ty to ostatně moc dobře víš), kolik pro mě nových nástrojů, aplikací a mechanismů se každým dnem v Konceptu učím. Data, o která se dokážeme dneska opřít nás naopak podporují v tom, co děláme, zda to děláme dobře, nebo nám ukazují, zda se máme vydat jiným směrem. Programy a aplikace se nám mění za pochodu pod rukama. Nakonec (na začátek) jsme to vždycky my sami, kdo určuje nějaký směr, nebo názor. Oba dva používáme stejné principy, hledáme soulad a šijeme klientovi na míru nejlepší možné řešení. V tomto momentě vidím zásadní průsečík. Zase se vrátím k tomu, co tady už dneska zaznělo: komunikace. Věřím, že to je naše silná parketa. Neopouštíme sílu lidského zdroje, nakonec jsme to vždycky my, kdo musí trpělivě odklikat výsledky. V minulosti jsem se hodně věnovala tištěné grafice, publikacím atd. Nemyslím si, že by jim zcela odzvonila hrana. I když už dneska netiskneme všechno na jedno použití, stále můžeme a chceme produkovat hodnotné výstupy i ve své fyzické (tištěné) podobě. Kvalita zde může vyhrávat nad kvantitou a jsme zase u udržitelnosti.

Je to taková naše filozofie s klienty trošku pracovat, vést je někam dopředu, koukat do budoucna. Je to určitá edukace, čímž se dostáváme vlastně k tématu, kdy vím, že se věnuješ i lektorství a vedeš svoje kurzy, tak kromě toho, že jsem zvědavý, jak to budeš zvládat v kontextu agenturní práce, tak čemu vlastně se přesně věnuješ, nebo jak působíš ty jako lektorka? Co předáváš těm svým studentům, účastníkům tvých akcí?

Nikdy jsem si neplánovala, že budu „paní učitelka“ a občas to taky paroduju, když nabádám děti, aby mě neoslovovaly „paníčtelko“. Učení je pro mě současně taková divadelní etuda v terénu, kdy vtipnou a názornou formou podporujeme přirozenou kreativitu dětí (a nejen jich). Založila jsem projekt VENKU, což je série letních výtvarných kurzů pro děti během letních prázdnin. Prostřednictvím vizuálního umění se dotýkáme otázek jako je životní prostřední a kritické myšlení. Jedno léto jimi projde na stovka děti. Výtvarné kurzy by byly na dlouhé povídání, ale za zmínku stojí fakt, že na nich každý rok participují jako lektoři studenti vysokých škol se zaměřením na výtvarné umění. Moje role lektorky se pak posouvá ještě trochu dál. Věřím v to, že kurzy budu fungovat přirozeně vedle mého sedavého (!) zaměstnání v agentuře :-).

Koncepto reklamní agentura grafické studio

Než se tvoje tvorba nějak odrazí ve výstupech, které budeme vidět u nás v Konceptu, máš nějaké webovky nebo jiné místo, kde bychom mohli vidět výstupy tvé dosavadní práce?

Leto-venku.cz je stránka, kde najdeš o kurzech skoro všechno. Hnedka na úvod na tebe třeba vyskočí informace, že právě probíhá výstava prací z letních kurzů v kavárně Podnebí. Adjustaci díla, kurátorství a veřejnou vernisáž považuji za nedílnou součást projektu VENKU, bez veřejné prezentace by projekt nebyl ukončen a náležitě uzavřen, aby mohl začít další ročník od znova a současně jinak. Každý rok je pro nás tento kontakt se širokou veřejností díky Podnebí naprosto zásadní. Jdeme s kůží na trh. Díky projektu VENKU se mi podařilo naplnit letitý sen – mít vlastní ateliér, kde mohou probíhat večerní kurzy s dětmi, akce pro veřejnost atd. Ateliér se jmenuje Eliáška (dle ulice, kde se nachází), tam už se věnujeme přípravě dětí na umělecké školy, ale hlavně je vedeme k jejich vlastní tvorbě. Pořádáme výlety za uměním mimo Brno. O ateliéru se dozvíš víc na eliaska.cz.

Já se teď chytím slovíčka venku, o kterém jsi tady před chvilkou hovořila, protože mně okamžitě naskočil outdoor. Takže jak to má Jana s outdoorem? Koncepto je organicky hodně outdoorové díky tomu, jak nás to prostředí baví, nabíjí a inspiruje. Takže jak to máš ty?

Když prožiješ dětství v prostředí, kde je metr sněhu za barákem každou zimu, nemůžeš nemilovat outdoorové aktivity. :-) V tomto směru jsme si sedli na první dobrou. Vnímám venkovní sporty, turistiku, skialpinismus nebo pohyb po lese a souznění s přírodou jako životní filozofii.

Koncepto reklamní agentura grafické studio

Co tak vím, ty ten vítr ve vlasech máš ráda i na rovině, že?

Narážíš na mou zálibu v motorkách, co? Spoustu lidí to může překvapit, ale proč ne. Motorka je relax, je to o prožitku tady a teď, vnímáš krajinu, vůně, barvy, teplotu... každý okamžik se ti může stát osudným, ale stejně se kocháš. Někde v budoucnu sním o cestovatelských expedicích na motorce. A to jsi mě ještě neviděl přijet do práce nebo na jednání na dvou kolech.

Tak já na to stejné jednání přijedu o něco později na tom mém kole. Když se ale vrátíme ke Konceptu, jaká je tvá soukromá vize? Kde si myslíš, že bude Koncepto třeba za dva, tři roky i díky tobě?

Dobrá otázka. Ted jsem v procesu poznávání. Doufám, že nás to, co děláme bude stále bavit, překvapovat. Otevřeme se dalším možnostem spolupráce i například z řad studentů marketingových a grafických oborů. Budeme sledovat trendy, ale nenecháme si jimi bourat naše hodnoty. Nechci předbíhat, ale doufám, že si vzájemně do profesního života dáme dost, abychom dokázali Koncepto rozvíjet, měnit. Já jsem se rozhodla pro změnu.

Každopádně já se moc těším tady na tu společnou práci a doufám, že brzo uvidíme za námi společnou brázdu, která se projeví třeba na webu nebo na sítích, hlavně v práci, kterou od nás někdo dostane.

Koncepto reklamní agentura grafické studio
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Co může KONCEPTO udělat pro vás?

Ať už máte konkrétní plán nebo teprve hledáte řešení vašeho problému, kontaktujte nás.

Michael Pokorný